• Aktualita | 23.10.2020

  Radní pro školství Marie Kubíková vyzývá rodiče dětí v našich šestkových mateřských školkách.

  Vážení rodiče,
   
  i přes těžkou dobu, ve které se nyní nacházíme, se nechystáme uzavírat provoz mateřských škol v naší městské části. Jsme si vědomi toho, jak důležitá je tato služba právě pro ty z vás, kteří nutně potřebují děti zaopatřit.

  Zároveň však nastává velmi náročné období pro kolektivy školek, paní učitelky, kuchařky, uklízečky a asistentky bojují s nemocností stejně, jako celá republika. Některé jsou zároveň matkami a pečují doma o děti s distanční výukou. Někteří ze zaměstnanců jsou v karanténě. Školky jsou proto v řadě případů velmi personálně oslabené.
   
  Z těchto důvodů si dovoluji požádat ty z vás, kteří mají možnost ponechat si v dnešní složité době děti na přechodnou dobu doma, aby tak učinili. Velmi tím pomůžete celému provozu školek Prahy 6, které zůstávají, jako poslední z celého systému škol, otevřené.
   
  Při karanténním opatření samozřejmě postupujeme vždy dle pokynů hygieniků, a pokud je to možné, snažíme se uzavírat pouze nezbytně nutné části škol, abychom vám, rodičům, vyšli vstříc při současné situaci koronavirové pandemie.
   
  Velmi děkuji všem zaměstnancům mateřských škol za jejich pečlivou a náročnou práci a vám všem za pochopení a vstřícnost.
   
  Přeji mnoho sil a pevné zdraví
  Ing. Marie Kubíková
  Radní pro školství Prahy 6

 • Kdy: 04.11.2020 od 18:00 do 19:00 • Kde: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6 • Pořadatel: Porte • Další informace: http://www.villapelle.cz

  Petr Písařík pojal prostor Villy Pellé ve strhující instalaci, propojující všechny její prostory ve vnitřně provázaný emotivní celek, skládající se z rozpínajících se trojrozměrných objektů a hutných obrazů, jako náhrdelník, složený z mnoha kamenů, z nichž každý pochází z jiného naleziště.

  Cyklus komentovaných prohlídek s autorem

  Petr Písařík se řadí mezi přední osobnosti současné středoevropské scény. V galerii Villa Pellé budou k vidění jeho obrazy, reliéfy a objekty, které umělec vytváří vlastní svébytnou technikou, založenou na materiálu, bytostně spjatého s Československem. Komentované prohlídky s autory jsou tradiční součástí doprovodných programů galerie Villa Pellé a nebude tomu jinak ani u příležitosti představení nejnovější tvorby umělce Petra Písaříka. Přijďte na komentovanou prohlídku s autorem výstavy a nechte se provést expozicí! 

  120/90 Kč plné/snížené

  Galerie Villa Pellé

 • Kdy: 08.11.2020 od 16:00 do 17:30 • Kde: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6 • Pořadatel: Porte • Další informace: http://www.villapelle.cz

  Petr Písařík pojal prostor Villy Pellé ve strhující instalaci, propojující všechny její prostory ve vnitřně provázaný emotivní celek, skládající se z rozpínajících se trojrozměrných objektů a hutných obrazů, jako náhrdelník, složený z mnoha kamenů, z nichž každý pochází z jiného naleziště.

  Druhá tvůrčí dílna pořádaná Ateliérem Pellé k výstavě Star Dust nabízí dětským návštěvníkům, ale i široké veřejnosti, možnost dozvědět se více o tvorbě umělce prostřednictvím společné tvorby. Díla Petra Písaříka se vyznačují silným emotivním napětím a vypjatým estetickým provedením. Děti se inspirují estetikou uměleckých děl ze zářivých skleněných korálků a krystalů a vyzkouší si práci s barevnými písky. Povedou lektorky Ateliéru Pellé.

  120 Kč/účastník dílny

  Galerie Villa Pellé

 • Kdy: 09.11.2020 od 18:00 do 21:00 • Kde: Střešovický Oříšek, Farní 368/2, Praha 6 • Pořadatel: Střešovický Oříšek,z.s. • Další informace: https://www.stresovickyorisek.cz/respekt-kontaktni-rodicovstvi-podpurna-skupina-kojeni/

  Základní principy psychosomatiky v rodinných souvislostech a jejich využití v praxi. 

  Seminářem provede lékařka a psychoterapeutka MUDr. Daniela Šroubková z Psychosomatického centra Praha. 

  Cena: 200,-