• Kdy: od 23.03.2017 do 30.03.2017 • Kde: Praha 1, Hybernská 1613/38 • Pořadatel: Bezpečnostní kancelář CZ • Další informace: http://www.bezpecnostnikancelar.cz

  Rekvalifikační kurz "Strážný" (rozsah 40 hodin) včetně zkoušek odborné způsobolosti pro profesní kvalifikaci "Strážný", kód NSK: 68-008-E.

  Nabízíme možnost získání odborné způsobilosti pro všechny, kteří pracují v soukromých bezpečnostních službách, nebo by chtěli v soukromých bezpečnostních službách v budoucnu pracovat.

  Informace o rekvalifikačním kurzu:

  • Rozsah vzdělávací akce celkem 6 dnů (z toho 5 dnů kurz, po kurzu zkouška profesní kvalifikace Strážný dle zákona 179/2006 Sb.).
  • Požadavky na vzdělání a zdravotní způsobilost nejsou stanoveny.
  • Termín konání:23. – 30. BŘEZNA 2017, zahájení akce dne 23.03.2017 v 08:00 hodin.
  • Místo konání: Hybernská 38, Praha 1

  Informace o způsobu přihlášení do kurzu, cenách a další informace na tel: 777601678, nebo na internetových stránkách www.bezpecnostnikancelar.cz

  Osoby evidované na Úřadu práce po splnění všech zákonných podmínek  mohou rekvalifikační kurz absolvovat zdarma -  pro informace volejte 777601678.

  Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je vzdělávací zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, provádí rekvalifikační kurzy „Strážný“ na základě akreditace MŠMT číslo: MSMT-21666/2015-1/548, platná do 17. 09. 2018. Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je rovněž oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., k realizaci zkoušek odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace v oblasti činnosti ostrahy majetku a osob ("strážný, kód: 68-008-E") a služby soukromých detektivů ("detektiv koncipient, kód: 68-009-M").

 • Kdy: 30.03.2017 od 09:00 do 10:00 • Kde: Stadion mládeže Kotlářka, Na Kotlářce 1, Praha 6 • Pořadatel: DDM hl.m.Prahy • Další informace: http://www.dlouhomladi.cz
  Zdravotní cvičení

  Jarní kurzy pro seniory - Zdravotní cvičení

  Dům dětí a mládeže hl.m.Prahy nově otvírá také kurzy pro seniory. Na Praze 6 proběhnou dva: zdravotní cvičení (Stadion mládeže, čtvrtek 9-10) a kurz práce na počítači (Stanice techniků, úterý 10-11:30). Kurzy jsou zdarma. Kapacita je omezená, možno rezervovat na dlouhomladi{zavináč}ddmpraha{tečka}cz nebo na 604600498. 

 • Kdy: 30.03.2017 od 15:00 do 16:00 • Kde: Komunitní centrum Andělka, Farní 368/2, Praha 6 • Pořadatel: Střešovický Oříšek,z.s. • Příspěvek ÚMČ: 1000,-Kč • Další informace: http://www.stresovickyorisek.cz/jednorazove-akce
  Herna s besedou: děti, které vyrůstají bez rodičů

       Jak to, že má většina dětí v dětských domovech své rodiče? Co potřebují mladí lidé opouštějící dětské domovy? V čem je rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí? Kde začít, když chci pomoci? Na tyto i jiné otázky k tématu odpoví Jana Horáková, sociální pracovnice s desetiletou praxí z práce s dětmi a mladými lidmi z dětských domovů a v náhradních rodinách. Můžete se ptát na cokoli, co vás k tématu zajímá. Cena: Vstupné do herny (50 Kč/ dítě) je současně vstupným na akci. Herna probíhá v běžné době od 14:00 do 16:00  

 • Kdy: 30.03.2017 od 20:00 • Kde: KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 • Pořadatel: KC Kaštan • Další informace: http://www.kastan.cz
  Lusk, Emozpěv a Dalibor Hrubeš

  Lusk – české texty, podivuhodné příběhy, modulární hudba, nejúspěšnější projekt přehlídky Malá Alternativa 2016.  Dalibor Hrubeš a Emozpěv – syrový indie folk s melancholickým nádechem nejen v textech, ale i v celkovém provedení. bandzone.cz/lusk3; emozpev.cz

 • Kdy: od 31.03.2017 09:00 do 02.04.2017 18:00 • Kde: V Podbabě 29b, Praha 6 • Pořadatel: Ekodomov, z. s. • Další informace: http://www.ekodomov.cz/maly-pruzkumnik-prirody/skoleni-lektoru-mpp/
  Školení lektorů Malého průzkumníka přírody

  Spolek Ekodomov pořádá třídenní školení, určené pro zaškolení nových lektorů Malého průzkumníka přírody. Účastníci získají metodickou průpravu pro zdokonalení lektorských dovedností v neformálním vzdělávání pro následné vedení kroužku Malý průzkumník přírody.Kroužky pořádáme pro školy v Praze. Ve spolupráci s úspěšnými účastníky školení je možné jej otevřít i ve školách mimo Prahu, v dosahu proškoleného lektora.

  Staňte se naším lektorem a získejte nové zkušenosti v environmentální výchově a vedení dětí!

  Spolek Ekodomov pořádá třídenní školení, určené pro zaškolení nových lektorů Malého průzkumníka přírody. Účastníci získají metodickou průpravu pro zdokonalení lektorských dovedností v neformálním vzdělávání pro následné vedení kroužku Malý průzkumník přírody.

  Kroužky pořádáme pro školy v Praze. Ve spolupráci s úspěšnými účastníky školení je možné jej otevřít i ve školách mimo Prahu, v dosahu proškoleného lektora.

  Absolvování školení Vás opravňuje stát se hlavním lektorem kroužku i výukových programů Ekodomova. Hlavní lektor vede samostatně svou skupinu dětí. Témata a aktivity hodin jsou připravené. Lektor je placen za 1,5 hodiny kroužku. Seznam škol na kterých učíme je uveden na hlavní stránce Malého průzkumníka přírody.

  Odměna lektora:
  Hlavní lektor kroužku má plat 200,- Kč/hodinu v češtině.
  Za lekce vedené v cizím jazyce je odměna 200,- Kč/hodinu + 200,- Kč za jazykovou přípravu.

  Náplň školení:
    - ukázka badatelské výuky
    - respektující přístup jako nástroj lektora
    - jak se tvoří EVP
    - první pomoc pro venkovní aktivity s dětmi
    - bezpečnost práce s dětmi
    - ukázka venkovních aktivit Malých průzkumníků
    - přístup lektora k dětem se speciálními požadavky

  Kde: Praha 6  - Ekodomov, V Podbabě 29b

  Termín školení:

      31. 3. – 2. 4. 2017

  Čas školení:  9:00 - 18:00 (s pauzou na oběd)

  Pro koho:
     - pro ty, kdo mají zájem o práci s dětmi na prvním stupni základních škol, a především pro ty, kdo v Ekodomově chtějí učit Malého průzkumníka přírody
     - pro ty, kdo jsou vzdělaní v oblasti ekologie, přírodovědy či biologie, ať už vědomosti získali formálně, neformálně či samostudiem
     - pro ty, kdo se lektorování věnují, anebo by se do něj teprve rádi pustili, a rozvíjení zájmu dětí o přírodu považují za smysluplnou činnost

  Co mi školení přinese:
     - prohloubení lektorských dovedností a znalostí zaměřených na venkovní výuku
     - možnost podepsání smlouvy na hlavního lektora kroužku Malý průzkumník přírody a ekologických výukových programů
     - vést samostatně kroužek Malý průzkumník přírody
     - osobnostní a pracovní rozvoj v environmentální výchově
     - příjemně strávené dny v prostředí Šáreckého údolí

  Za kolik:
  Zájemce zaplatí vratný rezervační poplatek 1000,- Kč.  Peníze dostane účastník zpět, pokud splní následující podmínky.

  Podmínky pro vrácení kauce:
    - účastník projde úspěšně školením,
    - získá certifikát „lektor Malých průzkumníků přírody“,
    - absolvuje alespoň 80 % školení,
    - úspěšně zvládne ověření znalostí ze základů ekologie a přírodních věd (přezkoušení lze opakovat),
    - stane se lektorem kroužku MPP (má alespoň na půl roku podepsanou smlouvu na DPP, je lektorem skupiny, nebo zaskakuje za ostatní lektory, či sepisuje, upravuje hodiny kroužku).

  V případě, že na školení nenastoupí nebo nesplní podmínky pro absolvování školení, rezervační poplatek se účastníkovi nevrací a je pak cenou školení, případně storno poplatkem.

  Přihlášení:
  Prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  Přihláška se stává závaznou po doručení rezervačního poplatku na náš účet.

  Kapacita školení je omezená, na školení upřednostňujeme ty účastníky, kteří mají zájem ve školním roce 2015/2016 lektorovat kroužek Malého průzkumníka přírody.

  Informace pro zájemce o lektorování:  Kroužek probíhá vždy venku. Lektor vede svou skupinu/y pravidelně každý týden v odpoledních hodinách v čase školní družiny (cca 14:00). Počet odučených kroužků týdně je čistě na zvážení lektora. Minimum je jedna skupina, maximum 5. Obecné informace o kroužku najdete na stránce Malý průzkumník přírody.

  Kontaktní osoba:

  Ing. Eva Mašková
  Koordinátorka kroužků Malý průzkumník přírody
  eva.maskova(at)ekodomov.cz
  Tel.: 739 301 708

  Ekodomov, z.s.

 • Kdy: 31.03.2017 od 20:00 • Kde: KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 • Pořadatel: KC Kaštan • Další informace: http://www.kastan.cz

  Nezaměnitelná poetika, důrazným pianem charakteristický zvuk, dechové nástroje a sugestivní vokály. www.zubynehty.cz