• Kdy: 23.02.2017 od 10:00 do 11:30 • Kde: Centrum inspirace a tvořivosti, Charlese de Gaulla 18 • Pořadatel: Občanská inspirace • Další informace: http://www.obcanskainspirace.cz
  Svémocná sebezkušenostní skupina pro rodiče

  Téma prvního setkání: Slaďování rodinného a pracovního života, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu

 • Kdy: 26.02.2017 od 15:00 do 18:00 • Kde: kostel sv. Matěje, Praha 6 • Pořadatel: farní úřad u sv. Matěje, U Matěje 198/2, P-6 • Příspěvek ÚMČ: 5000,-Kč • Další informace: http://www.matejstranti.com
  SraroNová SvatoMatějská pouť

  StaroNová SvatoMatějská pouť v kostele a na faře sv. Matěje na Hanspaulce aneb "Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí". Poutní odpoledne, kde na faře čeká přednáška o historických poutích, společné muzicírování a občerstvení s možností získání figurek z perníkových jesliček. Půjde se také procesím do kostela.

  Poutní odpoledne začne na faře přednáškou o historických poutích - tradice Svatomatějské sahá až do r , následuje beseda a společné muzicírování a zpívání - vlastní nástroje jsou vítány! Následuje procesí do kostela, kdy můžete zažít pocity předků za zpěvu starobylých poutních písní. Poté je návrat na faru, kde čeká občerstvení a možnost získat figurky z perníkových jesliček.

 • Kdy: 28.02.2017 od 15:45 • Kde: KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 • Pořadatel: Spolek břevnovských živnostníků, MČ Praha 6 • Příspěvek ÚMČ: 30000,-Kč • Další informace: http://www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz
  23. břevnovský masopustní průvod

  Jako každý rok pořádá Spolek břevnovských živnostníků masopustní průvod. Na konci průvodu pravá česká zabijačka s hudbou a masopustní show.

  Zveme Vás na tradiční 23.břevnovský masopustní průvod, který vyrazí Břevnovem v úterý 28.února 2017  a letos bude vycházet od křižovatky Bělohorská-Pod Královkou(u kredence). Sraz masek je v 15.45. V 16 hodin bude uděleno masopustní právo zástupcem MČ Praha 6 a průvod se vydá za náležitého veselí masek i ostatních občanů na svoji cestu po Bělohorské až ke KC Kaštan, kde bude pochována basa. Průvod doprovodí bubeníci a další hudebníci. Dorazí i kejklíř Vítek se svoji družinou a dlouhorukými Chudadly a další maškary. 

  Během průvodu bude pro masky připraveno malé občerstvení. Pro účastníky masopustního veselí bude u KC Kaštan připraveno zabijačkové občerstvení s posezením, hudbou a tancem. Čerstvé jitrničky, jelita, tlačenka, polévka, guláš, bramborové placky a spirálky, trdlo a jiné, samozřejmě pivo a teplé nápoje.

  Deset nejkrásnějších (nejnápaditějších), dětských masek bude odměněno.

   Bubínky, řehtačky, trumpetky aj. s sebou.

  Zveme srdečně všechny občany Prahy 6, školní mládež, rodiče s dětmi. Přijďte se mezi nás poveselit a pochlubit originálními maskami. 

  Přijďte, zaručeně se nebudete nudit.

  V průvodu si můžete zakoupit vstupenky na Maškarní bál, který se koná v sobotu 4.března 2017 v Hotelu Pyramida.

  Jaký byl loňský průvod a další informace se dočtete zde : http://www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz/index.php?mid=145

  Jaroslav Duffek

 • Kdy: 28.02.2017 od 16:30 do 18:30 • Kde: Centrum inspirace a tvořivosti, Charlese de Gaulla 18 • Pořadatel: Občanská inspirace • Příspěvek ÚMČ: 69600,-Kč • Další informace: http://www.obcanskainspirace.cz

  Téma: Děti potřebují hranice - nastavování hranic v souvislostech s vývojovou psychologií, jak učíme děti sebeovládání, problém agresivního chování u dětí, hyperaktivita nebo neposlušnost?

  Přednáší psycholožka Mgr.Zuzana Kocábová, pimářka FN Motol

 • Kdy: 04.03.2017 od 19:00 • Kde: Hotel Pyramida,Bělohorská ul.24,Břevnov • Pořadatel: Spolek břevnovských podnikatelů a živnostníků • Příspěvek ÚMČ: 10000,-Kč • Další informace: http://www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz
  23. břevnovský maškarní bál

    Letos na téma "ČESKÁ HISTORIE". Bude připravena i bohatá tombola.

  Zveme Vás na tradiční Maškarní bál břevnovských živnostníků.

  V sobotu 4.března 2017 od 19 hodin se v břevnovském hotelu Pyramida uskuteční 21.Maškarní bál, letos na téma "ČESKÁ HISTORIE".

  Nejoriginálnější masky budou hodnoceny ve dvou kategoriích a dostanou hodnotné ceny.

  Součástí maškarního bálu bude tradiční bohatá živnostenská tombola.

   (např.zapůjčení automobilů na víkend s plnou nádrží, sud piva, poukazy do restaurací a prodejen, kosmetické a uzenářské balíčky atd.).

  Vstupenky na bál, k sezení u stolu v ceně 290,- Kč je možné koupit na : www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz

  nebo v prodejně Krejčovství Ála, Bělohorská 90, Praha 6 - Břevnov

   
  Přijďte, zaručeně se nebudete nudit.

  Jaký byl loňský bál a další informace se dočtete ZDE : http://www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz/index.php?mid=154

  Jaroslav Duffek

 • Kdy: od 31.03.2017 09:00 do 02.04.2017 18:00 • Kde: V Podbabě 29b, Praha 6 • Pořadatel: Ekodomov, z. s. • Další informace: http://www.ekodomov.cz/maly-pruzkumnik-prirody/skoleni-lektoru-mpp/
  Školení lektorů Malého průzkumníka přírody

  Spolek Ekodomov pořádá třídenní školení, určené pro zaškolení nových lektorů Malého průzkumníka přírody. Účastníci získají metodickou průpravu pro zdokonalení lektorských dovedností v neformálním vzdělávání pro následné vedení kroužku Malý průzkumník přírody.Kroužky pořádáme pro školy v Praze. Ve spolupráci s úspěšnými účastníky školení je možné jej otevřít i ve školách mimo Prahu, v dosahu proškoleného lektora.

  Staňte se naším lektorem a získejte nové zkušenosti v environmentální výchově a vedení dětí!

  Spolek Ekodomov pořádá třídenní školení, určené pro zaškolení nových lektorů Malého průzkumníka přírody. Účastníci získají metodickou průpravu pro zdokonalení lektorských dovedností v neformálním vzdělávání pro následné vedení kroužku Malý průzkumník přírody.

  Kroužky pořádáme pro školy v Praze. Ve spolupráci s úspěšnými účastníky školení je možné jej otevřít i ve školách mimo Prahu, v dosahu proškoleného lektora.

  Absolvování školení Vás opravňuje stát se hlavním lektorem kroužku i výukových programů Ekodomova. Hlavní lektor vede samostatně svou skupinu dětí. Témata a aktivity hodin jsou připravené. Lektor je placen za hodiny kroužku. Seznam škol na kterých učíme je uveden na hlavní stránce Malého průzkumníka přírody.

  Odměna lektora:
  Hlavní lektor kroužku má plat 200,- Kč/hodinu v češtině.
  Za lekce vedené v cizím jazyce je odměna 200,- Kč/hodinu + 200,- Kč za jazykovou přípravu.

  Náplň školení:
    - ukázka badatelské výuky
    - respektující přístup jako nástroj lektora
    - jak se tvoří EVP
    - první pomoc pro venkovní aktivity s dětmi
    - bezpečnost práce s dětmi
    - ukázka venkovních aktivit Malých průzkumníků
    - přístup lektora k dětem se speciálními požadavky

  Kde: Praha 6  - Ekodomov, V Podbabě 29b

  Termín školení:

      2017

  Čas školení:  9:00 - 18:00 (s pauzou na oběd)

  Pro koho:
     - pro ty, kdo mají zájem o práci s dětmi na prvním stupni základních škol, a především pro ty, kdo v Ekodomově chtějí učit Malého průzkumníka přírody
     - pro ty, kdo jsou vzdělaní v oblasti ekologie, přírodovědy či biologie, ať už vědomosti získali formálně, neformálně či samostudiem
     - pro ty, kdo se lektorování věnují, anebo by se do něj teprve rádi pustili, a rozvíjení zájmu dětí o přírodu považují za smysluplnou činnost

  Co mi školení přinese:
     - prohloubení lektorských dovedností a znalostí zaměřených na venkovní výuku
     - možnost podepsání smlouvy na hlavního lektora kroužku Malý průzkumník přírody a ekologických výukových programů
     - vést samostatně kroužek Malý průzkumník přírody
     - osobnostní a pracovní rozvoj v environmentální výchově
     - příjemně strávené dny v prostředí Šáreckého údolí

  Za kolik:
  Zájemce zaplatí vratný rezervační poplatek 1000,- Kč.  Peníze dostane účastník zpět, pokud splní následující podmínky.

  Podmínky pro vrácení kauce:
    - účastník projde úspěšně školením,
    - získá certifikát „lektor Malých průzkumníků přírody“,
    - absolvuje alespoň 80 % školení,
    - úspěšně zvládne ověření znalostí ze základů ekologie a přírodních věd (přezkoušení lze opakovat),
    - stane se lektorem kroužku MPP (má alespoň na půl roku podepsanou smlouvu na DPP, je lektorem skupiny, nebo zaskakuje za ostatní lektory, či sepisuje, upravuje hodiny kroužku).

  V případě, že na školení nenastoupí nebo nesplní podmínky pro absolvování školení, rezervační poplatek se účastníkovi nevrací a je pak cenou školení, případně storno poplatkem.

  Přihlášení:
  Prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  Přihláška se stává závaznou po doručení rezervačního poplatku na náš účet.

  Kapacita školení je omezená, na školení upřednostňujeme ty účastníky, kteří mají zájem ve školním roce 2015/2016 lektorovat kroužek Malého průzkumníka přírody.

  Informace pro zájemce o lektorování:  Kroužek probíhá vždy venku. Lektor vede svou skupinu/y pravidelně každý týden v odpoledních hodinách v čase školní družiny (cca 14:00). Počet odučených kroužků týdně je čistě na zvážení lektora. Minimum je jedna skupina, maximum 5. Obecné informace o kroužku najdete na stránce Malý průzkumník přírody.

  Kontaktní osoba:

  Ing. Eva Mašková
  Koordinátorka kroužků Malý průzkumník přírody
  eva.maskova(at)ekodomov.cz
  Tel.: 708 na mobilních zařízeních nebo pomocí VoIP aplikace'> 708

  Ekodomov, z.s.